Ang Aking Talaarawan

Ang pahinang itong inyong tinitignan o binabasa ay isang walang kakwenta-kwentang paglalahad sa buhay buhay ng isang nilalang sa Planetang Dynpro. Patnubay ng magulang ay kailangan.

Tuesday, September 06, 2005

Para sa ating lahat na nagfefeeling!

May the fleas of a million dogs infest the butt of the person who spoils your day and may his arms grow too short to scratch his butt! Have a stressfree day!

2 Comments:

Blogger Abby said...

miss ya'll!!!!!!!!!!!! :)

anti-wushu shield!!!

3:36 AM  
Blogger aileen said...

Sumpa naman to..

10:57 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home